Het Christelijk Literair Overleg kent een bestuur en een Raad van Advies. De deelnemers leveren een vrijwillige bijdrage aan de doelstelling van het CLO.

Bestuur

Arie Kok, voorzitter
Jan van Keulen, secretaris
Nienke Timmers, redactie Onder Woorden
Clarinde Oussoren, redactie Onder Woorden
Louis Krüger
Jaco Melse

Comité van aanbeveling

Hans Ester
Frank Dijkstra