Steun het Christelijke Literair Overleg: word vriend!

Draagt u het doel van het CLO een warm hart toe? Word vriend van het CLO! Met een bijdrage vanaf € 5,- per maand bent u ‘Vriend van het CLO’ en kunt u rekenen op voordelen, zoals korting bij onze evenementen.

Het CLO heeft een ANBI-status. Uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting. Veel vrijwilligers dragen hun steentje bij, zodat de kosten van onze activiteiten laag blijven. Maar helemaal kosteloos zijn ze natuurlijk niet. Zie voor meer informatie het recente activiteitenverslag en beleidsplan en de jaarrekening 2018. (De jaarrekening over 2019 wordt in de loop van juni 2020 op deze plek gepubliceerd.) Het CLO ontvangt geen overheidssubsidie en is afhankelijk van uw gift. Bestuursleden en andere vrijwilligers zetten zich geheel belangeloos in en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Word vriend! Vul hieronder uw gegevens in.

Bedrag