Doelstelling

Het Christelijk Literair Overleg (CLO) wil lezers laten zien dat literatuur een belangrijke rol kan spelen in het leven van mensen en dat geloof literatuur verrijkt.

Literatuur – geloven – ontmoeting

  • We brengen lezers in aanraking met (de auteurs van) literaire werken.
  • Dit doen wij vanuit de overtuiging dat literatuur betekenis heeft in het leven van mensen.
  • Wij doen dat door samen met anderen activiteiten te organiseren.

Onze speerpunten

We willen op verschillende manieren inspiratie en informatie bieden rondom literatuur.

  • CLO Literatuurdag, jaarlijks
  • Organiseren en/of faciliteren van leeskringen, op diverse plaatsen in Nederland
  • Uitreiking CLO Juryprijs, iedere twee jaar op de CLO Literatuurdag
  • Nieuwsbulletin Onder Woorden, drie keer per jaar
  • Online informeren en inspireren, doorlopend

Meer achtergrondinformatie is te vinden in ons beleidsplan.