Doelstelling

Het Christelijk Literair Overleg (CLO) wil lezers laten zien dat literatuur een belangrijke rol kan spelen in het leven van mensen en dat geloof literatuur verrijkt.

Literatuur – geloven – ontmoeting

  • We brengen lezers in aanraking met (de auteurs van) literaire werken.
  • Dit doen wij vanuit de overtuiging dat literatuur betekenis heeft in het leven van mensen.
  • Wij doen dat door samen met anderen activiteiten te organiseren.

Onze speerpunten

We willen op verschillende manieren inspiratie en informatie bieden rondom literatuur.

  • CLO Literatuurdag, jaarlijks
  • Organiseren en/of faciliteren van leeskringen, op diverse plaatsen in Nederland
  • Uitreiking CLO Juryprijs, iedere twee jaar
  • Nieuwsbulletin Onder Woorden, twee keer per jaar
  • Online informeren en inspireren, doorlopend

Beloningsbeleid

Bestuursleden, juryleden en andere vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor het CLO en ontvangen geen vergoeding. Een uitzondering kan worden gemaakt voor sprekers en workshopleiders die op onze uitnodiging een bijdrage leveren aan onze activiteiten.

Meer achtergrondinformatie is te vinden in ons activiteitenverslag 2018/2019 en beleidsplan 2020/2021 en de jaarrekening van 2o18. (De jaarrekening van 2019 wordt in de loop van juni 2020 op deze plek gepubliceerd).