Het Christelijk Literair Overleg kent een bestuur en een Comité van aanbeveling. De deelnemers leveren een vrijwillige bijdrage aan de doelstelling van het CLO.

Bestuur

Arie Kok, voorzitter
Jan van Keulen, secretaris
Nienke Timmers, redactie Onder Woorden
Louis Krüger

Comité van aanbeveling

Hans Ester
Frank Dijkstra